PERSONAL INJURIES & MEDICAL NEGLIGENCE

We bring experience and understanding to the field of personal injuries. We have extensive experience on all matters relating to personal injuries to include applications to the injuries board, the circuit court and the high court. This is whether the injury arises through a road traffic accident, a workplace accident, trip and fall in a public place or otherwise. We offer a friendly and professional service to our clients and will work with you to achieve the best outcome possible.

Medical Negligence 

Medical negligence are extremely complex areas of  law and requires specialist expertise on the part of the Solicitor. Our Litigation department has extensive experience of a variety of medical negligence cases, includes injuries obtained at birth, misdiagnoses, surgical claims and hospital acquired infections.

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement. This article is primarily intended to give information on the law of a general nature and individual advice should always be sought.

We are based in County Tipperary but represent clients nationally. Contact us today to see if we can help you. 

Prawo dotyczące obrażeń ciała i zaniedbań medycznych

Wnosimy doświadczenie i zrozumienie w dziedzinę prawa dotyczącą obrażeń ciała. Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich sprawach związanych z obrażeniami ciała, jak wnioski do komisji ds. urazów (Injuries Board), Sądu Okręgowego (Circuit Cour) i Sądu Wyższej Instancji (High Court). Niezależnie czy obrażenia powstały w wyniku wypadku drogowego, wypadku w miejscu pracy, potknięcia się i upadku w miejscu publicznym lub w inny sposób. Naszym klientom oferujemy miłą i profesjonalną obsługę. Ściśle współpracujemy z klientem, aby uzyskać jak najlepszy rezultat w postępowaniu.

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to niezwykle skomplikowana dziedzina prawa wymagająca specjalistycznej wiedzy radcy prawnego. Nasz dział postępowań sądowych szczyci się bogatym doświadczeniem w zakresie różnych przypadków błędu w sztuce lekarskiej, jak urazy przy porodzie, błędna diagnoza, roszczenia po zabiegach chirurgicznych i zakażenia w szpitalu.

W spornych sprawach prawnik nie może naliczać honorarium ani innych opłat jako procent lub część jakiejkolwiek rekompensaty lub ugody. Celem tego artykułu jest przede wszystkim udzielenie ogólnej informacji na temat prawa, natomiast w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć indywidualnej porady.

Nasza siedziba znajduje się w hrabstwie Tipperary, ale reprezentujemy klientów w całym kraju. Jeśli mają Państwo pytanie w sprawie dotyczącej obrażeń ciała, prosimy skontaktować się z kierownikiem naszego działu postępowań sądowych (Litigation Department) Lorcan Dunphy, w naszym biurze w Cashel pod numerem 062 61288 lub skontaktować się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, czy możemy Państwu pomóc.

 

PERSONAL INJURIES & MEDICAL NEGLIGENCE

We bring experience and understanding to the field of personal injuries. We have extensive experience on all matters relating to personal injuries to include applications to the injuries board, the Circuit Court and the High Court. This is whether the injury arises through a road traffic accident, a workplace accident, trip and fall in a public place or otherwise. We offer a friendly and professional service to our clients and will work with you to achieve the best outcome possible.

Medical Negligence 

Medical negligence are extremely complex areas of  law and requires specialist expertise on the part of the Solicitor. Our Litigation department has extensive experience of a variety of medical negligence cases, includes injuries obtained at birth, misdiagnoses, surgical claims and hospital acquired infections.

In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement. This article is primarily intended to give information on the law of a general nature and individual advice should always be sought.

We are based in County Tipperary but represent clients nationally. If you have a query on a personal injury case contact the Head of our Litigation Department Lorcan Dunphy in our Cashel office at 062 61288 or Contact us today to see if we can help you.

Prawo dotyczące obrażeń ciała i zaniedbań medycznych

Wnosimy doświadczenie i zrozumienie w dziedzinę prawa dotyczącą obrażeń ciała. Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich sprawach związanych z obrażeniami ciała, jak wnioski do komisji ds. urazów (Injuries Board), Sądu Okręgowego (Circuit Cour) i Sądu Wyższej Instancji (High Court). Niezależnie czy obrażenia powstały w wyniku wypadku drogowego, wypadku w miejscu pracy, potknięcia się i upadku w miejscu publicznym lub w inny sposób. Naszym klientom oferujemy miłą i profesjonalną obsługę. Ściśle współpracujemy z klientem, aby uzyskać jak najlepszy rezultat w postępowaniu.

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to niezwykle skomplikowana dziedzina prawa wymagająca specjalistycznej wiedzy radcy prawnego. Nasz dział postępowań sądowych szczyci się bogatym doświadczeniem w zakresie różnych przypadków błędu w sztuce lekarskiej, jak urazy przy porodzie, błędna diagnoza, roszczenia po zabiegach chirurgicznych i zakażenia w szpitalu.

W spornych sprawach prawnik nie może naliczać honorarium ani innych opłat jako procent lub część jakiejkolwiek rekompensaty lub ugody. Celem tego artykułu jest przede wszystkim udzielenie ogólnej informacji na temat prawa, natomiast w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć indywidualnej porady.

Nasza siedziba znajduje się w hrabstwie Tipperary, ale reprezentujemy klientów w całym kraju. Jeśli mają Państwo pytanie w sprawie dotyczącej obrażeń ciała, prosimy skontaktować się z kierownikiem naszego działu postępowań sądowych (Litigation Department) Lorcan Dunphy, w naszym biurze w Cashel pod numerem 062 61288 lub skontaktować się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, czy możemy Państwu pomóc.

CONTACT US TODAY